Celocírkevní metodika pro křty v LECAV


Dohodnutí termínu křtu

O pokřtění dítěte žádají jeho rodiče
Schůzku si mohou rodiče domluvit osobně nebo telefonicky, na předkřestní přípravu ale musí přijít oba rodiče (pouze ve výjimečných případech stačí 1 rodič - nemoc, výkon trestu apod.)
Před křtem musí proběhnout předkřestní příprava rodičů

Předkřestní příprava

Probíhá formou pastorálního rozhovoru s rodiči dítěte (min. 1 schůzka)
Rodiče by na schůzce měli dostat informaci o tom, co je to křest (definice z Malého katechismu), jak probíhá, jaký má význam, kdo může být křestním rodičem
Křestní rodiče jsou obvykle 2 (jeden evangelík, druhý alespoň křesťan)
U křtu musí být přítomen minimálněl křestní rodič, v ideálním případě pokřtěný evangelík
Pokud je 2. křestní rodič ateista měl by být zapsán jako svědek křtu
Pokud by oba křestní rodiče byli katolíci, požádá pastor biskupa o výjimku a vysvětlí mu situaci

Křest

Křtíme i děti z neúplných rodin, ale oba rodiče by měli se křtem souhlasit
Křtít může ordinovaný farář, křtíme vodou

Po křtu

Každý křest je zapsán do matriky daného sboru, ve kterém křest proběhl, křty zapisuje místní farář
Od začátku roku 2024 farář, který křtil rovněž po každém křtu vystavuje Potvrzení o křtu v daném jazyce (formulář k dispozici)

Křest dospělých

Nejsou u něj křestní rodiče, ale musí být 2 svědci křtu
Měly by proběhnout alespoň 3 rozhovory v rámci předkřestní přípravy (předání Konfirmační příručky, naučení Desatera příkázání a Věřím)
Pokud je již v pokonfirmačním věku, ale ještě není dospělý, měl by proběhnout prvně křest a pak konfirmace